ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Dışkı Örneklerinde ELISA Yöntemiyle Entamoeba histolytica Lektin Antijeninin Gösterilmesi: Üç Yıllık Veriler
(Klimik Dergisi 2011; 24: 150-153)
DOI: 10.5152/kd.2011.37
Çocukluk Yaş Grubu Gastroenteritlerinde Rotavirus Antijen Pozitifliğinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 48-51)
DOI: 10.5152/kd.2011.10
Toxoplasma gondii, Sitomegalovirus ve Rubella İnfeksiyonlarının Tanısında Avidite Testleri: Ocak 2008-Aralık 2009 Tarihleri Arasındaki Sonuçların Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 105-109)
DOI: 10.5152/kd.2010.29
Anti-HIV-Pozitif Hastalarda Doğrulama Testi Sonuçları: Beş Yıllık Verilerin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 51-54)
DOI: 10.5152/kd.2010.16
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019