ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
İnfektif Endokarditin Embolik Komplikasyonları: İki Olgu Sunumu ve Ulusal Literatürün İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 179-183)
DOI: 10.5152/kd.2011.44
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Ventilatörle İlişkili Pnömoni Gelişmesine Etki Eden Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2010; 23: 83-88)
DOI: 10.5152/kd.2010.25
Atipik Bulgularla Seyreden İki Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 120-123)
DOI: 10.5152/kd.2010.32
Selüliti Taklit Eden İki Hematolojik Malignite Olgusu
(Klimik Dergisi 2009; 22: 97-99)
Çoğul Antibiyotik Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarında Tigesiklin Duyarlılık Oranlarının E-Test® Yöntemiyle Araştırılması
(Klimik Dergisi 2009; 22: 48-51)
Ralstonia pickettii ’ye Bağlı Ventriküloperitoneal Şant İnfeksiyonu Gelişen Bir Olgu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 72-74)
DOI: 10.5152/kd.2013.22
Skrotum ve Memede Malign Kitle Ön Tanısı Alan İki Farklı Aktinomikoz Olgusu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 122-125)
DOI: 10.5152/kd.2013.35
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018