ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Osteoartiküler Bruselloz
(Klimik Dergisi 2011; 24: 76-81)
DOI: 10.5152/kd.2011.18
Sepsisli Hastalarda Prokalsitoninin Prognostik Değeri
(Klimik Dergisi 2011; 24: 31-35)
DOI: 10.5152/kd.2011.06
Dünyada ve Ülkemizde Hepatit C Epidemiyolojisi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 38-43)
Kronik Hepatit B Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 2-18)
DOI: 10.5152/kd.2014.26
Gaziantep Bölgesindeki Kronik Hepatit C Hastalarında Hepatit C Virusu Genotip Dağılımı
(Klimik Dergisi 2017; 30: 68-70)
DOI: 10.5152/kd.2017.17
Antitüberküloz Tedavi Alan Hastada Pirazinamide Bağlı Akut Jeneralize Ekzantematöz Püstüloz: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2016; 29: 133-135)
DOI: 10.5152/kd.2016.32
Moksifloksasin Tedavisi Sırasında Gelişen Stevens-Johnson Sendromu: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2016; 29: 136-137)
DOI: 10.5152/kd.2016.33
Tenofovir Kullanımına Bağlı Olarak Gelişen Osteoporoz
(Klimik Dergisi 2016; 29: 142-143)
DOI: 10.5152/kd.2016.35
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019