ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Hastane Personelinin Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 14-17)
Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda İdrar Yolu İnfeksiyonu Göstergelerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 12-16)
Brusellozlu Hastalarda Tedavinin Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkisi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 17-20)
Bir Eğitim Hastanesinin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde İzlenen 202 Bruselloz Olgusunun Epidemiyolojik Verilerinin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2005; 18: 94-98)
Salmonella enteritidis’e Bağlı Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonu ve Osteomyelit: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2017; 30: 93-95)
DOI: 10.5152/kd.2017.23
Parvimonas micra’nın Etken Olduğu İki İntrakraniyal Apse Olgusu
(Klimik Dergisi 2016; 29: 47-50)
DOI: 10.5152/kd.2016.11
Servikal Vertebra Tutulumu Gösteren Paraplejik Bir Pott Hastalığı Olgusu
(Klimik Dergisi 2017; 30: 45-47)
DOI: 10.5152/kd.2017.10
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018