ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Stenotrophomonas maltophilia Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 21-24)
Tüberkülöz Menenjit: 36 Olgunun Klinik, Laboratuvar, Radyolojik Bulgularının ve Prognozlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 105-108)
Linezolid ile Tedavi Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus epidermidis’in Etken Olduğu Ventriküloperitoneal Şant İnfeksiyonu Olgusu
(Klimik Dergisi 2007; 20: 61-62)
Üç Komplike Orf Olgusu
(Klimik Dergisi 2017; 30: 90-92)
DOI: 10.5152/kd.2017.22
Bir Ay İçinde Görülen Suriyeli İki Kuduz Olgusu
(Klimik Dergisi 2015; 28: 38-41)
DOI: 10.5152/kd.2014.08
Epstein-Barr Virusu İnfeksiyonu Sonrası Gelişen Perikardit: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2016; 29: 90-92)
DOI: 10.5152/kd.2016.21
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018