ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
EDTA'ya Bağlı Psödotrombositopeni Sonucu Gereksiz Transfüzyon Yapılan Bir Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu
(Klimik Dergisi 2011; 24: 184-186)
DOI: 10.5152/kd.2011.45
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Şanlıurfa’da İlk Olgu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 44-46)
DOI: 10.5152/kd.2012.13
Anadolu’dan Beş Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 116-119)
DOI: 10.5152/kd.2010.31
Bölgemizde Görülen İlk Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olguları
(Klimik Dergisi 2008; 21: 24-27)
Doğu Anadolu’dan Üç Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 29-30)
DOI: 10.5152/kd.2010.09
Güney Marmara’da Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 100-102)
Endemik Bir Bölgede Kasım Ayında Görülen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 130-132)
DOI: 10.5152/kd.2012.36
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Elazığ’da İlk Olgu
(Klimik Dergisi 2009; 22: 31-33)
Erken Dönemde Ribavirin Tedavisiyle Yanıt Alınan Bir Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 73-75)
DOI: 10.5152/kd.2014.17
Derleme
Dünyada ve Ülkemizde Hepatit C Epidemiyolojisi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 38-43)
Türkiye’de Bruselloz: Genel Bakış
(Klimik Dergisi 2006; 19: 87-97)
Lanaras’ın Hidroterapi Tekniğiyle Kolera Tedavisi: Tarihten Bir Yaprak
(Klimik Dergisi 2011; 24: 82-85)
DOI: 10.5152/kd.2011.19
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Tedavisi ve Ribavirin Kullanımı
(Klimik Dergisi 2016; 29: 2-9)
DOI: 10.5152/kd.2016.02
Hepatit B Virusunun Moleküler Epidemiyolojisi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 56-59)
DOI: 10.5152/kd.2016.14
Özgün Araştırma
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi İçin Yeni Bir Endemik İl: Aydın
(Klimik Dergisi ; : 9-14)
DOI: 10.5152/kd.2017.02
Kliniğimizde 2006-2007 Yılları Arasında Takip Ettiğimiz 20 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 93-96)
Bruselloz: 140 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 101-104)
Hastane Personelinin Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 14-17)
HIV/AIDS Olgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 18-20)
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2013; 26: 49-53)
DOI: 10.5152/kd.2013.17
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beş Yıllık Menenjit Olgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2013; 26: 54-57)
DOI: 10.5152/kd.2013.18
Bir Devlet Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarında Hepatit A, B, C ve HIV İnfeksiyonu Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2013; 26: 64-67)
DOI: 10.5152/kd.2013.20
HIV/AIDS’li 36 Olgunun Retrospektif Analizi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 11-16)
DOI: 10.5152/kd.2011.03
Kene Isırması Nedeniyle Başvuran Olguların Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 40-43)
DOI: 10.5152/kd.2011.08
Kene Tutunmasıyla Hastaneye Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 44-47)
DOI: 10.5152/kd.2011.09
Brusellozlu 78 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 89-94)
DOI: 10.5152/kd.2010.26
İnsan İmmün Yetmezlik Virusuyla İnfekte Olgularda Hepatit B Virusu ve Hepatit C Virusu İnfeksiyonu Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2010; 23: 100-104)
DOI: 10.5152/kd.2010.28
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında Erken Ribavirin Kullanımının Fataliteye Etkisi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 6-9)
DOI: 10.5152/kd.2010.03
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Geçiren Hastalarda Akut Stres Bozukluğunun Araştırılması
(Klimik Dergisi 2011; 24: 158-161)
DOI: 10.5152/kd.2011.39
Bir Eğitim Hastanesinin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde İzlenen 202 Bruselloz Olgusunun Epidemiyolojik Verilerinin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2005; 18: 94-98)
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Hastane İnfeksiyonlar›: 2002 Yılı Sonuçları
(Klimik Dergisi 2004; 17: 44-46)
Otuz Altı Bruselloz Olgusunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2002; 15: 19-21)
Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda Febril Nöštropeni Etkenleri
(Klimik Dergisi 2001; 14: 7-9)
HIV İnfeksiyonu: 44 Vakanın Analizi
(Klimik Dergisi 2000; 13: 94-97)
Sıtma: 25 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1996; 9: 82-86)
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşinin Prevalansı ve Coğrafi, İklimsel ve Kene Yoğunluğuyla İlgili Faktörlerin Önemi
(Klimik Dergisi 2015; 28: 68-71)
DOI: 10.5152/kd.2015.12
Şanlıurfa İl Merkezinde Bruselloz Prevalansı ve İlişkili Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2015; 28: 11-17)
DOI: 10.5152/kd.2015.03
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi İçin Yeni Bir Endemik İl: Aydın
(Klimik Dergisi 2017; 30: 9-14)
DOI: 10.5152/kd.2017.02
2010-2015 Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2016; 29: 60-64)
DOI: 10.5152/kd.2016.15
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 21.08.2017