ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Nadir Bir Lupus Vulgaris Komplikasyonu: Skuamöz Hücreli Karsinom
(Klimik Dergisi 2013; 26: 75-77)
DOI: 10.5152/kd.2013.23
Servikal Vertebra Tutulumu Gösteren Paraplejik Bir Pott Hastalığı Olgusu
(Klimik Dergisi 2017; 30: 45-47)
DOI: 10.5152/kd.2017.10
Özgün Araştırma
Birinci Kuşak Antitüberküloz İlaç Duyarlılık Testlerinde Dış Kalite Kontrol Uygulaması: Ön Değerlendirme Çalışması
(Klimik Dergisi 2010; 23: 110-115)
DOI: 10.5152/kd.2010.30
Mycobacterium tuberculosis Kompleksi İzolatlarının Primer Antitüberküloz İlaçlara Direnç Oranları
(Klimik Dergisi 2009; 22: 52-54)
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2004-2006 Yılları Arasında Tüberküloz Hastalarından Soyutlanan Mikobakterilerin Antitüberküloz İlaç Direnci
(Klimik Dergisi 2007; 20: 20-22)
Mycobacterium tuberculosis Kompleksi Suşlarının Erken Tanısında Kord Oluşumunun Değeri
(Klimik Dergisi 2000; 13: 27-29)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018