ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Toplum Kökenli Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus'un Neden Olduğu Bir Nekrotizan Fasiit Olgusu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 26-29)
DOI: 10.5152/kd.2014.07
Paraspinal Apse: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 1998; 11: 30-32)
Derleme
Daptomisin
(Klimik Dergisi 2010; 23: 35-38)
DOI: 10.5152/kd.2010.12
Özgün Araştırma
Kronik Osteomyelit ve Total Protez İnfeksiyonlarında Yüzeyel Sürüntü Kültürleriyle, Derin Doku veya Aspirat Materyallerinin Mikrobiyolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2007; 20: 71-76)
Bir Üniversite Hastanesinde İzlenen 68 Selülit Olgusunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2006; 19: 114-116)
Hastane Personelinde Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılğı
(Klimik Dergisi 2006; 19: 25-27)
Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarının Fusidik Asid Direnci
(Klimik Dergisi 2005; 18: 114-116)
Hematolojik Malignite Nedeniyle İzlenen Hastalarda Burunda Staphylococcus aureus Taşıyıcılık Oranları
(Klimik Dergisi 2004; 17: 38-40)
Sirozlu Hastalarda Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığının Hepatoselüler Yetmezlik ile İlişkisi: Prospektif Çalışma
(Klimik Dergisi 2004; 17: 181-185)
Hastane Personelinde Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı
(Klimik Dergisi 2002; 15: 74-77)
Hastane Personelinin Burun KüŸltüŸrlerinden İzole Edilen Stafilokok TüŸrlerinin Metisilin Duyarlılığı
(Klimik Dergisi 2001; 14: 159-160)
GATA Hastanesinde İzole Edilen Solunum Yolları İzolatları ve Direnç Dağılımları
(Klimik Dergisi 2000; 13: 106-110)
Yoğun Bakım Biriminde Ventilatšörle İlişkili Pnšömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlıkları
(Klimik Dergisi 1999; 12: 60-64)
Koroner Arter 'Bypass' Cerrahisinde Cerrahi Alan İnfeksiyonlarında Metisiline Direnli Staphylococcus aureus İnfeksiyonları İçin Risk Faktöšrleri ve Vankomisin Profilaksisi İndikasyonları
(Klimik Dergisi 1999; 12: 76-78)
Vankomisin ile Rifampisin, Amikasin, Siprofloksasin ve Ümipenem Kombinasyonlarının Staphylococcus aureus Suşlarına In Vitro Sinerjik Etkisi
(Klimik Dergisi 1998; 11: 109-111)
Değişik Kaynaklardan İzole Edilen 1200 Stafilokok Suşunun TŸürlere ve Metisilin Direncine Göšre Dağılımı ile Beta-Laktam Dışı Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıklar Oranları
(Klimik Dergisi 1998; 11: 112-115)
Otel Personelinin Burun ve Boğaz Kültüründe Staphylococcus aureus Taşıyıcılığının Araştırılması ve Risk Faktörlerinin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 90-93)
DOI: 10.5152/kd.2011.21
Diyabetik Ayak Yarası Olan Hastalarda Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı Sıklığı ve Taşıyıcılıkla İlişkili Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2015; 28: 112-116)
DOI: 10.5152/kd.2015.23
Staphylococcus aureus İzolatlarında Metisilin Direncinin Hızlı Tespitinde StaResMet®’in Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 64-67)
DOI: 10.5152/kd.2017.16
Staphylococcus aureus Suşlarında Metisilin Direncinin Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
(Klimik Dergisi 2018; 31: 30-33)
DOI: 10.5152/kd.2018.09
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018