ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
İntravezikal BCG İmmünoterapisi Sonrası Gelişen Hepatit Olgusu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 67-69)
DOI: 10.5152/kd.2010.20
İnfliksimab Kullanımını İzleyerek Gelişen Akciğer Tüberkülozu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 70-72)
DOI: 10.5152/kd.2010.21
İnfertilite Nedeniyle İzlenen Bir Hastada Gebelik Sırasında Gelişen Tüberkülöz Menenjit
(Klimik Dergisi 2010; 23: 73-75)
DOI: 10.5152/kd.2010.22
Brucella Epididimoorşiti: Beş Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 22-25)
DOI: 10.5152/kd.2010.07
Bir Postpartum Tüberküloz Olgusu Işığında İmmün Rekonstitüsyon İnflamatuar Sendromu
(Klimik Dergisi 2006; 19: 79-81)
Yaşlı Bir Hastada İlk Bulgusu Cilde Drene Olmuş Lenf Bezi Apseleri Olan Miliyer Tüberküloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2006; 19: 38-40)
Olekranon Bursiti, Spondilodiskit ve Epididimoorşitle Seyreden Bir Bruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 47-49)
DOI: 10.5152/kd.2012.14
Aile İçi Bulaşma Sonucu Ortaya Çıkan Çok İlaca Dirençli Akciğer ve Meme Tüberkülozu Olgusu
(Klimik Dergisi 2011; 24: 119-121)
DOI: 10.5152/kd.2011.29
Tüberküloz Tedavisi Sırasında Yayma Pozitifliği ile Birlikte Kültür Negatifliği Gösteren Bir Olgu: Ölü Basil Kavramının İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 130-133)
Mediyastinal Lenf Bezi Tüberkülozu
(Klimik Dergisi 2003; 16: 136-137)
Göğüs Duvarında Tüberküloz Apsesi Olan Bir Olgu
(Klimik Dergisi 2002; 15: 34-35)
Brucella Orşiti: Beş Olgu Sunusu
(Klimik Dergisi 1998; 11: 88-91)
Tüberküloz Tanısında Ehrlich-Ziehi-Neelsen ve Fluorokrom Boyama Yöntemlerinin ve Bactec ve Löwenstein-Jensen Kültür Yöntemlerinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1997; 10: 36-40)
Alojenik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılmış Hastada İzole Tüberküloz Epididimoorşiti: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2017; 30: 87-89)
DOI: 10.5152/kd.2017.21
Hepatit B Virusu (HBV) İnfeksiyonu Geçirmiş Hastada Bortezomib Kullanımı ve Otolog Kemik İliği Nakli Sonrası Gelişen HBV Reaktivasyonu
(Klimik Dergisi 2017; 30: 146-148)
DOI: 10.5152/kd.2017.35
Servikal Vertebra Tutulumu Gösteren Paraplejik Bir Pott Hastalığı Olgusu
(Klimik Dergisi 2017; 30: 45-47)
DOI: 10.5152/kd.2017.10
Özgün Araştırma
Nedeni Bilinmeyen Ateş: 50 Olgu Bildirisi
(Klimik Dergisi 1996; 9: 18-21)
Tüberkülöz, Pyojenik ve Brucella’ya Bağlı Spondilodiskit: 103 Olgunun Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
(Klimik Dergisi 2015; 28: 80-86)
DOI: 10.5152/kd.2015.15
Tüberkülozlu OlgularIn Sosyoekonomik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2002; 15: 82-84)
Birinci Kuşak Antitüberküloz İlaç Duyarlılık Testlerinde Dış Kalite Kontrol Uygulaması: Ön Değerlendirme Çalışması
(Klimik Dergisi 2010; 23: 110-115)
DOI: 10.5152/kd.2010.30
Tüberküloz Kuşkulu Hastaların Balgam Yaymalarındaki Sitolojik ve Mikrobiyolojik Özellikler
(Klimik Dergisi 2004; 17: 50-53)
Akciğer Tutulumuyla Seyreden Disemine Tüberküloz Olguları: Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
(Klimik Dergisi 2004; 17: 200-204)
Mycobacterium tuberculosis İzolatlarında Rifampisin ve Rifabutin Arasındaki Çapraz Direncin İnsidansı
(Klimik Dergisi 2004; 17: 124-127)
Mycobacterium tuberculosis Kompleksi İzolatlarının Primer Antitüberküloz İlaçlara Direnç Oranları
(Klimik Dergisi 2009; 22: 52-54)
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2004-2006 Yılları Arasında Tüberküloz Hastalarından Soyutlanan Mikobakterilerin Antitüberküloz İlaç Direnci
(Klimik Dergisi 2007; 20: 20-22)
Aktif Akciğer Tüberkülozlu Hastalardan İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kökenlerinin İlaç Direnç Oranlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2006; 19: 71-75)
Çanakkale’deki Birinci Sınıf Öğrencilerinin BCG Skar Kontrolü ve Tüberkülin Testi Sonuçları Üzerine Bir Araştırma
(Klimik Dergisi 2006; 19: 75-78)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018