ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Salmonella typhi İnfeksiyonuna Bağlı Dalak Apsesi, Plevral Epanşman ve Ağır Anemi Gelişen Bir Vaka
(Klimik Dergisi 1999; 12: 116-118)
Bir Olgu Nedeniyle İnvazif Streptokok İnfeksiyonu
(Klimik Dergisi 1997; 10: 155-157)
Çoklu İlaç Direnci Gösteren Salmonella typhimurium’un Neden Olduğu Salmonelloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2009; 22: 69-71)
Salmonella enteritidis’e Bağlı Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonu ve Osteomyelit: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2017; 30: 93-95)
DOI: 10.5152/kd.2017.23
Derleme
Ortopedik Protez İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 2013; 26: 84-93)
DOI: 10.5152/kd.2013.27
Özgün Araştırma
Kronik Osteomyelit ve Total Protez İnfeksiyonlarında Yüzeyel Sürüntü Kültürleriyle, Derin Doku veya Aspirat Materyallerinin Mikrobiyolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2007; 20: 71-76)
Tifo: 40 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1997; 10: 21-24)
Salmonella Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere In Vitro Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 1996; 9: 150-151)
Bir Düğün Yemeği Sırasında Gıda Kaynaklı Salmonella typhimurium Salgını
(Klimik Dergisi 2017; 30: 131-135)
DOI: 10.5152/kd.2017.32
Kayseri Bölgesinde Soyutlanan Salmonella Serovarlarının Dağılımı ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2017; 30: 22-26)
DOI: 10.5152/kd.2017.04
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018