ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Derleme
Biyofilm ve Diyabetik Ayak İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 2017; 30: 101-107)
DOI: 10.5152/kd.2017.27
Özgün Araştırma
Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Hastane İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 108-113)
DOI: 10.5152/kd.2017.28
Sepsisli Hastalarda Prokalsitoninin Prognostik Değeri
(Klimik Dergisi 2011; 24: 31-35)
DOI: 10.5152/kd.2011.06
Ülkemizde 2005-2006, 2006-2007 ve 2007-2008 Yıllarında Grip Sürveyansı ve İzole Edilen İnfuenza Virusu Suşlarının Tiplendirimi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 87-92)
Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde Aletle İlişkili Hastane İnfeksiyonu Sürveyansı
(Klimik Dergisi 2008; 21: 50-53)
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde Alet Kullanımı ile İlişkili İnfeksiyonlar: Dört Yıllık Sürveyans Verileri
(Klimik Dergisi 2007; 20: 83-87)
Fırat Tıp Merkezi Cerrahi ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitelerine Ait 2003 Yılı Nozokomiyal İnfeksiyon Sürveyansı
(Klimik Dergisi 2006; 19: 43-45)
Türkiye’de 2003-2004 ve 2004-2005 Yıllarında Grip Sürveyansı ve İzole Edilen İnfluenzavirus Suşlarının Tiplendirimi
(Klimik Dergisi 2006; 19: 3-9)
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Hastane İnfeksiyonlar›: 2002 Yılı Sonuçları
(Klimik Dergisi 2004; 17: 44-46)
Hastane İnfeksiyonlarında Etest® ile Gram-Negatif Çomakların Piperasilin-Tazobaktam Duyarlılığın Saptanması
(Klimik Dergisi 2002; 15: 52-53)
Uludağ †Üniversitesi Tıp FakŸültesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 1999; 12: 55-57)
İdrar Sonrasına Bağlı Bakteriüri Gelişiminde Rol Oynayan Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 1997; 10: 41-45)
İç Hastalıkları Kliniğinde Gelişen Hastane İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 1996; 9: 72-74)
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2013; 26: 49-53)
DOI: 10.5152/kd.2013.17
Yoğun Bakım Ünitesinde Kafa Travmalı Hastalardan İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2013; 26: 113-115)
DOI: 10.5152/kd.2013.32
Yoğun Bakım Ünitesinde Uzun Süre Tedavi Edilen Kritik Durumdaki Hastalarda Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonların Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 71-76)
DOI: 10.5152/kd.2016.17
Kayseri Bölgesinde Soyutlanan Salmonella Serovarlarının Dağılımı ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2017; 30: 22-26)
DOI: 10.5152/kd.2017.04
Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Direnç Oranları
(Klimik Dergisi 2016; 29: 82-85)
DOI: 10.5152/kd.2016.19
Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları: Bir Yıllık Retrospektif Analiz
(Klimik Dergisi 2018; 31: 56-60)
DOI: 10.5152/kd.2018.14
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018