ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Pegile İnterferon, Ribavirin ve Telaprevir Tedavisi Altında Gelişen HCV NS3 İnhibitörü Çapraz Direnci
(Klimik Dergisi 2015; 28: 92-94)
DOI: 10.5152/kd.2015.18
Telaprevir Tedavisiyle Deri Döküntüsü Gelişen Kronik Hepatit C’li Hastanın Boseprevirle Başarılı Tedavisi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 36-37)
DOI: 10.5152/kd.2017.07
Derleme
Dünyada ve Ülkemizde Hepatit C Epidemiyolojisi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 38-43)
Özgün Araştırma
Diyabetik Hastalarda Hepatit C Virusu Antikoru Prevalansı
(Klimik Dergisi 1997; 10: 83-86)
Kronik Hepatit B, Kronik Hepatit C ve İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu Olgularında Stigmatizasyon Algılarının Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2014; 27: 69-72)
DOI: 10.5152/kd.2014.16
Alanin Aminotransferaz Düzeyi Normal Kronik Hepatit C İnfeksiyonlu Hastaların Karaciğer Histolojileri
(Klimik Dergisi 2012; 25: 19-23)
DOI: 10.5152/kd.2012.06
Kronik Hepatit C Hastalarının Beş Yıllık Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 39-43)
DOI: 10.5152/kd.2010.13
Telaprevirli Üçlü Tedavi Alan 53 Kronik Hepatit C Olgusunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 126-130)
DOI: 10.5152/kd.2017.31
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018