ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Acinetobacter baumannii: Periton Diyalizi Programındaki Hastada Nadir Bir Meningoensefalit Etkeni
(Klimik Dergisi 2011; 24: 65-67)
DOI: 10.5152/kd.2011.14
Özgün Araştırma
Çoğul Antibiyotik Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarında Tigesiklin Duyarlılık Oranlarının E-Test® Yöntemiyle Araştırılması
(Klimik Dergisi 2009; 22: 48-51)
Üçüncü Trimestr Hamilelerde Vaginal Grup B Streptokok Kolonizasyonu
(Klimik Dergisi 2005; 18: 27-29)
Yenidoğan Yoğun Bakım Biriminde Klebsiella pneumoniae Kolonizasyonunun Araştırılması
(Klimik Dergisi 2003; 16: 73-78)
SSK Ankara Eğitim Hastanesindeki İntravaskŸüler Kateter İnfeksiyonu Etkenleri ve Risk Faktöšrlerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1999; 12: 69-72)
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2013; 26: 49-53)
DOI: 10.5152/kd.2013.17
Acinetobacter baumannii Bakteriyemilerinde Mortalite için Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2011; 24: 162-166)
DOI: 10.5152/kd.2011.40
Yoğun Bakım Ünitesinde Uzun Süre Tedavi Edilen Kritik Durumdaki Hastalarda Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonların Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 71-76)
DOI: 10.5152/kd.2016.17
Bakteri Kolonizasyonu Açısından Beyaz Önlükte Uzun Kol Tercih Edilmemeli mi?
(Klimik Dergisi 2016; 29: 117-120)
DOI: 10.5152/kd.2016.28
Yoğun Bakım Ünitesinde Acinetobacter baumannii Kolonizasyonu ve İnfeksiyonu: Risk Faktörleri, Bulaşma Yolları ve Bulaşma Dinamikleri
(Klimik Dergisi 2018; 31: 20-29)
DOI: 10.5152/kd.2018.07
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018