ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
İnfeksiyon Yönüyle Erythema Multiforme ve Stevens-Johnson Sendromu: On Olgunun İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2002; 15: 92-94)
Derleme
Beyin-Omurilik Sıvısı Şant İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 2010; 23: 77-82)
DOI: 10.5152/kd.2010.24
Özgün Araştırma
Ortopedik Endoprotez ve Açık Redüksiyon İnternal Tespit Operasyonları Sonrası İnfeksiyonlar
(Klimik Dergisi 2003; 16: 34-37)
Yenidoğan Yoğun Bakım Biriminde Klebsiella pneumoniae Kolonizasyonunun Araştırılması
(Klimik Dergisi 2003; 16: 73-78)
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde İlk Vankomisine Dirençli Enterokok İzolasyonunu Takiben Yapılan Nokta Prevalansı Çalışması Sonuçları
(Klimik Dergisi 2002; 15: 78-81)
Toplum Kökenli Üropatojen Escherichia coli İzolatlarında Antimikrobiyal Direncin İzlemi
(Klimik Dergisi 2002; 15: 85-88)
Kocaeli ܆niversitesi Tıp FakŸültesi Hastanesi Yoğun Bakım Birimindeki Nozokomiyal İnfeksiyonların Prevalansı
(Klimik Dergisi 2001; 14: 89-90)
Atipik Pnšömoni ve Dual Etyoloji
(Klimik Dergisi 2000; 13: 43-45)
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beş Yıllık Menenjit Olgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2013; 26: 54-57)
DOI: 10.5152/kd.2013.18
Kan Akımı İnfeksiyonlarından İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antimikrobiyal Direnç Paterni: Altı Yıllık Değerlendirme
(Klimik Dergisi 2013; 26: 108-112)
DOI: 10.5152/kd.2013.31
Anti-HCV-Pozitif Örneklerde HBV/HCV Koinfeksiyonu Yaygınlığının Belirlenmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 16-19)
DOI: 10.5152/kd.2018.06
HIV’le İnfekte Olgularda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2018; 31: 34-36)
DOI: 10.5152/kd.2018.10
Evde Sağlık Hizmeti Birimi Tarafından Takip Edilen Hastalarda Gelişen İnfeksiyonlar
(Klimik Dergisi 2018; 31: 41-45)
DOI: 10.5152/kd.2018.12
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018