ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Kronik Hepatit B İnfeksiyonu Olan Bir Hodgkin Dışı Lenfomalı Hastada Alevlenmenin Baskılanmasında ve Kemoterapi Boyunca Profilakside Lamivudin
(Klimik Dergisi 2002; 15: 95-97)
Viral Baskılanma Sağlanan Kronik Hepatit B Hastasında Hepatoselüler Kanser Gelişimi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 130-132)
DOI: 10.5152/kd.2016.31
Derleme
Hepatit B Virusunun Moleküler Epidemiyolojisi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 56-59)
DOI: 10.5152/kd.2016.14
Özgün Araştırma
Kemoterapi Uygulanan Onkoloji Hastalarında Hepatit B Serolojisi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 101-105)
DOI: 10.5152/kd.2018.25
Hepatit B Aşılaması Sonrası Hepatit B Virusu İnfeksiyonu ile Karşılaşma
(Klimik Dergisi 2000; 13: 65-68)
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi AraştIrma Görevlilerinin Hepatit B Virusuna İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2005; 18: 71-74)
Kronik Hepatit B, Kronik Hepatit C ve İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu Olgularında Stigmatizasyon Algılarının Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2014; 27: 69-72)
DOI: 10.5152/kd.2014.16
Uzlaşı Raporu
Özel Konaklarda ve Özel Durumlarda Kronik Hepatit Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 48-68)
DOI: 10.5152/kd.2014.29
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019