ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Splenektomi Sonrası Sepsis
(Klimik Dergisi 2010; 23: 64-66)
DOI: 10.5152/kd.2010.19
Neisseria elongata subspecies nitroreducens'in Neden Olduğu Sepsis Olgusu
(Klimik Dergisi 1996; 9: 162-163)
Kingella kingae Sepsisi: Bir Olgu Sunusu
(Klimik Dergisi 1996; 9: 164-164)
Özgün Araştırma
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerde Çeşitli Antibiyotiklere Direnç
(Klimik Dergisi 2014; 27: 62-68)
DOI: 10.5152/kd.2014.15
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına Gönderilen Kan Kültürlerinin Prospektif Olarak Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 120-124)
DOI: 10.5152/kd.2018.29
Febril Nötropenik Hastalarda Bakteriyemi Etkeni Olabilecek Patojenler, Direnç Durumu ve Hastaların Özellikleri
(Klimik Dergisi 2009; 22: 88-91)
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotiklere Karşı Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2006; 19: 56-59)
Kan Kültürlerinde Üreme Saptanan 380 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 25-30)
Bir İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde Tedavi Edilen Hastaların Kan Kültürü Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Üç Yıllık Bir Retrospektif Analiz
(Klimik Dergisi 2018; 31: 218-222)
DOI: 10.5152/kd.2018.53
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019