ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Derleme
Bakteriyoloji Alanında Kullanılan Modern Tanı Yöntemleri: Hızlı ve Etkili
(Klimik Dergisi 2018; 31: 176-180)
DOI: 10.5152/kd.2018.44
Özgün Araştırma
Trakya’da Riskli Bir Bölgede Tularemi İnsidansının ve Dere/Şebeke Sularında Francisella tularensis Varlığının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2019; 32: 78-83)
DOI: 10.5152/kd.2019.17
Toplumda Gelişen Pnömoni: Etyolojik Tanıda Moleküler Yöntemlerin Önemi ve Klinik Özellikler
(Klimik Dergisi 2018; 31: 125-131)
DOI: 10.5152/kd.2018.30
BK Virusu İnfeksiyonlarının Hematopoetik Kök Hücre Transplantı Alıcılarında Araştırılması
(Klimik Dergisi 2018; 31: 148-152)
DOI: 10.5152/kd.2018.35
Sık Görülen Bir Deri Hastalığı Olan Ürtikere Eşlik Eden Fokal İnfeksiyonlar
(Klimik Dergisi 2011; 24: 98-100)
DOI: 10.5152/kd.2011.23
Ateş Yüksekliği Nedeniyle Başvuran 88 Olguda Ateş Etyolojisinin Araştırılması
(Klimik Dergisi 2010; 23: 18-21)
DOI: 10.5152/kd.2010.06
Nedeni Bilinmeyen Ateş: 66 Olgunun Analizi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 108-112)
Yatan Hastalarda Pnömoni Ağırlık İndeksi Kullanılarak Pnömoni Tipi ve Şiddetinin Takip Parametrelerine Etkisinin Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2013; 26: 58-63)
DOI: 10.5152/kd.2013.19
Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Etkenlerinin Yıllara Göre Dağılımı: Değişim Var mı?
(Klimik Dergisi 2017; 30: 27-31)
DOI: 10.5152/kd.2017.05
İmmünokompromize Hastalarda Gelişen Bakteriyemilerde Etken Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılık Oranlarının Belirlenmesi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 32-35)
DOI: 10.5152/kd.2017.06
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019