ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde İlk Vankomisine Dirençli Enterokok İzolasyonunu Takiben Yapılan Nokta Prevalansı Çalışması Sonuçları
(Klimik Dergisi 2002; 15: 78-81)
Yoğun Bakım Biriminde Ventilatšörle İlişkili Pnšömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlıkları
(Klimik Dergisi 1999; 12: 60-64)
Koroner Arter 'Bypass' Cerrahisinde Cerrahi Alan İnfeksiyonlarında Metisiline Direnli Staphylococcus aureus İnfeksiyonları İçin Risk Faktöšrleri ve Vankomisin Profilaksisi İndikasyonları
(Klimik Dergisi 1999; 12: 76-78)
Vankomisin ile Rifampisin, Amikasin, Siprofloksasin ve Ümipenem Kombinasyonlarının Staphylococcus aureus Suşlarına In Vitro Sinerjik Etkisi
(Klimik Dergisi 1998; 11: 109-111)
Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterokokların Tedavide Kullanılan Antibiyotiklere Karşı In Vitro Dirençlerinin Araştırılması
(Klimik Dergisi 2013; 26: 102-107)
DOI: 10.5152/kd.2013.30
Tigesiklin ve Vankomisinin Normal ve Kistik Fibrozlu Akciğerin Bronş Epiteline Girişleri Arasındaki Farkın Belirlenmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 139-143)
DOI: 10.5152/kd.2018.33
Kistik Fibrozun Pseudomonas aeruginosa’da Neden Olabileceği Fenotipik Değişiklikler Solunum Sistemi İnfeksiyonlarının ve Antimikrobik Ajanlara Yanıtsızlığın Önemli Bir Belirleyicisi Olabilir
(Klimik Dergisi 2019; 32: 22-28)
DOI: 10.5152/kd.2019.07
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019