ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Aile İçi Bulaşma Sonucu Ortaya Çıkan Çok İlaca Dirençli Akciğer ve Meme Tüberkülozu Olgusu
(Klimik Dergisi 2011; 24: 119-121)
DOI: 10.5152/kd.2011.29
Klebsiella pneumoniae’ye Bağlı İnvazif Karaciğer Apsesi Sendromu ve Görme Kaybına Neden Olan Metastatik İnfeksiyon: Bir Olgu Bildirisi
(Klimik Dergisi 2015; 28: 129-131)
DOI: 10.5152/kd.2015.27
İntratekal Kolistinle Başarıyla Tedavi Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii’ye Bağlı Nozokomiyal Menenjit
(Klimik Dergisi 2017; 30: 155-157)
DOI: 10.5152/kd.2017.38
Pan-Rezistan Klebsiella pneumoniae İnfeksiyonunda Kombinasyon Antibiyotik Tedavisi: İki Olgu Bildirisi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 169-172)
DOI: 10.5152/kd.2018.40
Derleme
Bakteriyofaj Terapisi: Unutulmuş Bir Şifa Kaynağı
(Klimik Dergisi 2018; 31: 78-87)
DOI: 10.5152/kd.2018.22
Özgün Araştırma
Nozokomiyal Pseudomonas Suşlarında Metallo-β-Laktamaz Üretiminin Fenotipik Olarak Araştırılması
(Klimik Dergisi 2014; 27: 57-61)
DOI: 10.5152/kd.2014.14
Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarının Genişlemiş Spektrumlu b- Laktamaz Üretme ve Antibiyotik Direnç Oranları
(Klimik Dergisi 2006; 19: 63-68)
Yenidoğan Yoğun Bakım Biriminde Klebsiella pneumoniae Kolonizasyonunun Araştırılması
(Klimik Dergisi 2003; 16: 73-78)
Multirezistan Klebsiella pneumoniae Suşunun Neden Olduğu Hastane İnfeksiyonu
(Klimik Dergisi 2000; 13: 91-93)
Klebsiella pneumoniae Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Sıklığı ve Beta-Laktam Antibiyotik Direncinin Araştırılması
(Klimik Dergisi 1998; 11: 53-58)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019