ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
MALDI-TOF MS’le Roseomonas gilardii Olarak Tanımlanan Brucella melitensis: Bir Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarının Deneyimi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 105-107)
DOI: 10.5152/kd.2019.24
Derleme
Bakteriyoloji Alanında Kullanılan Modern Tanı Yöntemleri: Hızlı ve Etkili
(Klimik Dergisi 2018; 31: 176-180)
DOI: 10.5152/kd.2018.44
Özgün Araştırma
Trakya’da Riskli Bir Bölgede Tularemi İnsidansının ve Dere/Şebeke Sularında Francisella tularensis Varlığının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2019; 32: 78-83)
DOI: 10.5152/kd.2019.17
Toplumda Gelişen Pnömoni: Etyolojik Tanıda Moleküler Yöntemlerin Önemi ve Klinik Özellikler
(Klimik Dergisi 2018; 31: 125-131)
DOI: 10.5152/kd.2018.30
BK Virusu İnfeksiyonlarının Hematopoetik Kök Hücre Transplantı Alıcılarında Araştırılması
(Klimik Dergisi 2018; 31: 148-152)
DOI: 10.5152/kd.2018.35
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019