ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Şanlıurfa’da İlk Olgu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 44-46)
DOI: 10.5152/kd.2012.13
EDTA'ya Bağlı Psödotrombositopeni Sonucu Gereksiz Transfüzyon Yapılan Bir Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu
(Klimik Dergisi 2011; 24: 184-186)
DOI: 10.5152/kd.2011.45
Anadolu’dan Beş Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 116-119)
DOI: 10.5152/kd.2010.31
Endemik Bir Bölgede Kasım Ayında Görülen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 130-132)
DOI: 10.5152/kd.2012.36
Erken Dönemde Ribavirin Tedavisiyle Yanıt Alınan Bir Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 73-75)
DOI: 10.5152/kd.2014.17
Derleme
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Tedavisi ve Ribavirin Kullanımı
(Klimik Dergisi 2016; 29: 2-9)
DOI: 10.5152/kd.2016.02
Özgün Araştırma
Adıyaman’da Endemik Bölgelere Seyahat Öyküsü Olmayan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olguları
(Klimik Dergisi 2017; 30: 142-145)
DOI: 10.5152/kd.2017.34
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşinin Prevalansı ve Coğrafi, İklimsel ve Kene Yoğunluğuyla İlgili Faktörlerin Önemi
(Klimik Dergisi 2015; 28: 68-71)
DOI: 10.5152/kd.2015.12
Kene Tutunmasıyla Hastaneye Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 44-47)
DOI: 10.5152/kd.2011.09
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Geçiren Hastalarda Akut Stres Bozukluğunun Araştırılması
(Klimik Dergisi 2011; 24: 158-161)
DOI: 10.5152/kd.2011.39
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi İçin Yeni Bir Endemik İl: Aydın
(Klimik Dergisi 2017; 30: 9-14)
DOI: 10.5152/kd.2017.02
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında Arteria Carotis Communis, A. Carotis Interna ve A. Vertebralis Doppler Ultrasonografisi Bulguları
(Klimik Dergisi 2018; 31: 195-199)
DOI: 10.5152/kd.2018.48
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019