ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Multipl Myelomlu Bir Hastada Kocuria varians Bakteriyemisi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 125-126)
DOI: 10.5152/kd.2012.34
Moellerella wisconsensis'in Neden Olduğu İlk Primer Bakteriyemi Olgusu: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
(Klimik Dergisi 2013; 26: 119-121)
DOI: 10.5152/kd.2013.34
Üriner Sistem İnfeksiyonuna Bağlı Olarak Gelişen Bir Enterobacter cloacae Menenjiti Olgusu
(Klimik Dergisi 2018; 31: 244-246)
DOI: 10.5152/kd.2018.59
Derleme
Daptomisin
(Klimik Dergisi 2010; 23: 35-38)
DOI: 10.5152/kd.2010.12
Özgün Araştırma
Febril Nötropenik Hastalarda Bakteriyemi Etkeni Olabilecek Patojenler, Direnç Durumu ve Hastaların Özellikleri
(Klimik Dergisi 2009; 22: 88-91)
Escherichia coli Bakteriyemisi Olan Olguların Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 109-111)
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotiklere Karşı Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2006; 19: 56-59)
Kan Kültürlerinde Üreme Saptanan 380 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 25-30)
Yoğun Bakım Birimindeki Bakteriyemik Hastalarda İnfeksiyon Kaynağının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2000; 13: 58-60)
Bakteriyemik Hastalarda Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu ve Mortalite †Üzerindeki Etkisi
(Klimik Dergisi 1998; 11: 95-98)
Sitotoksik Tedavi veya Kemik İliği Tutulumuna Bağlı Gelişen 148 Febril Nötropeni Epizodu
(Klimik Dergisi 1999; 12: 93-96)
İntravasküler Kateterlerin Neden Olduğu İnfeksiyonlar
(Klimik Dergisi 1996; 9: 142-144)
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerde Çeşitli Antibiyotiklere Direnç
(Klimik Dergisi 2014; 27: 62-68)
DOI: 10.5152/kd.2014.15
Acinetobacter Türlerine Bağlı Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarında Risk Faktörleri: İleriye Dönük Bir Olgu-Kontrol Çalışması
(Klimik Dergisi 2015; 28: 103-107)
DOI: 10.5152/kd.2015.21
Acinetobacter baumannii Bakteriyemilerinde Mortalite için Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2011; 24: 162-166)
DOI: 10.5152/kd.2011.40
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına Gönderilen Kan Kültürlerinin Prospektif Olarak Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 120-124)
DOI: 10.5152/kd.2018.29
2010-2015 Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2016; 29: 60-64)
DOI: 10.5152/kd.2016.15
Enterokok Bakteriyemilerinde Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 65-70)
DOI: 10.5152/kd.2016.16
Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Direnç Oranları
(Klimik Dergisi 2016; 29: 82-85)
DOI: 10.5152/kd.2016.19
İmmünokompromize Hastalarda Gelişen Bakteriyemilerde Etken Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılık Oranlarının Belirlenmesi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 32-35)
DOI: 10.5152/kd.2017.06
Bir İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde Tedavi Edilen Hastaların Kan Kültürü Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Üç Yıllık Bir Retrospektif Analiz
(Klimik Dergisi 2018; 31: 218-222)
DOI: 10.5152/kd.2018.53
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019