ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Bir Postpartum Tüberküloz Olgusu Işığında İmmün Rekonstitüsyon İnflamatuar Sendromu
(Klimik Dergisi 2006; 19: 79-81)
Aile İçi Bulaşma Sonucu Ortaya Çıkan Çok İlaca Dirençli Akciğer ve Meme Tüberkülozu Olgusu
(Klimik Dergisi 2011; 24: 119-121)
DOI: 10.5152/kd.2011.29
İntratekal Kolistinle Başarıyla Tedavi Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii’ye Bağlı Nozokomiyal Menenjit
(Klimik Dergisi 2017; 30: 155-157)
DOI: 10.5152/kd.2017.38
Pan-Rezistan Klebsiella pneumoniae İnfeksiyonunda Kombinasyon Antibiyotik Tedavisi: İki Olgu Bildirisi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 169-172)
DOI: 10.5152/kd.2018.40
Derleme
Bakteriyofaj Terapisi: Unutulmuş Bir Şifa Kaynağı
(Klimik Dergisi 2018; 31: 78-87)
DOI: 10.5152/kd.2018.22
Dünyada ve Ülkemizde Hepatit C Epidemiyolojisi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 38-43)
Özgün Araştırma
Aktif Akciğer Tüberkülozlu Hastalardan İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kökenlerinin İlaç Direnç Oranlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2006; 19: 71-75)
Yatılı Okullarda Hepatit B ve C İnfeksiyonları: Bir Okul Taramasının Sonuçları
(Klimik Dergisi 2004; 17: 191-192)
Tüberkülozlu OlgularIn Sosyoekonomik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2002; 15: 82-84)
Nedeni Bilinmeyen Ateş: 50 Olgu Bildirisi
(Klimik Dergisi 1996; 9: 18-21)
Tüberkülöz, Pyojenik ve Brucella’ya Bağlı Spondilodiskit: 103 Olgunun Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
(Klimik Dergisi 2015; 28: 80-86)
DOI: 10.5152/kd.2015.15
Yoğun Bakım Ünitesinde Acinetobacter baumannii Kolonizasyonu ve İnfeksiyonu: Risk Faktörleri, Bulaşma Yolları ve Bulaşma Dinamikleri
(Klimik Dergisi 2018; 31: 20-29)
DOI: 10.5152/kd.2018.07
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019