ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Anahtar Kelime İndex
Acinetobacter baumannni 155
Adıyaman 142
ağır akut solunum yolu hastalığı 114
anksiyete 136
Biyofilmler 101
bortezomib 146
Candida famata 149
Candida lusitaniae 149
Çoğul ilaç direnci 155
depresyon 136
diyabetik ayak 101
fungemi 149
Gaziantep 126
H1N1 subtipi 114
hastalık salgınları 131
Hastane infeksiyonları 108
hematopoetik kök hücre nakli 146
Hepatit B 136
Hepatit B reaktivasyonu 146
Hepatit C virusu 126
hiponatremi 153
idantifikasyon 149
İnfluenza A virusu 114
kene tutunmaları 142
Kerstersia gyiorum 158
Kırım-Kongo kanamalı ateşi virusu 142
kolistin 155
kronik otitis media 158
mikrobiyal ilaç direnci 101108
Moksifloksasin 153
multipl myelom 146
Plasmodium falciparum 120
postnöroşirürjikal menenjit 155
Salmonella typhimurium 131
sıtma 120
sürveyans 108
telaprevir 126
yaşam kalitesi 136
yoğun bakım üniteleri 108
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018