ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Anahtar Kelime İndex
“rose”-Bengal. 11
Acinetobacter baumannii 20
alt üriner sistem yakınmaları. 46
antibakteriyel ajanlar. 56
biyopsi 37
bulaşma. 20
Clostridium tetani 64
çapraz infeksiyon 20
çevre 11
davranış değişimi 2
Dünya Sağlık Örgütü 2
El hijyeni 2
Endokardit 61
Endotrakeal aspirat 56
enterik bakteriler 50
erektil disfonksiyon 46
Evde sağlık hizmeti 41
Exophiala dermatitidis 11
febril nötropeni. 67
fibroz. 37
Fusobacterium nucleatum 74
güvercin 11
halk sağlığı 2
hepatit B 34
Hepatit B 3746
hepatit B yüzey antijeni 16
hepatit C 34
Hepatit C antikorları 16
HIV 34
HIV infeksiyonları 4
infeksiyon önleme ve kontrolü 2
infeksiyon. 41
isepamisin 50
Kara maya 11
Karbapenem direnci 50
kloramfenikol. 50
koinfeksiyon. 1634
kolonizasyon 20
koryoamniyonit. 74
kromojenik agar 30
küresel sağlık 2
lenfadenopati. 71
mecA 30
metisiline dirençli Staphylococcus aureus 30
oksasilin. 30
politika geliştirme 2
rektal sürüntü 50
risus sardonicus 64
sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar 2
Sefoksitin 30
sepsis 2
Streptococcus equi 61
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus 61
Tetanos 64
Trichosporon infeksiyonu 67
trismus. 64
Tularemi 71
Türkiye 4
UNAIDS 90-90-90 hedefi 4
yoğun bakım üniteleri 56
zoonozlar. 61
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018