ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Anahtar Kelime İndex
“real-time” polimeraz zincir reaksiyonu. 148
Aile taraması 165
akut renal hasar. 153
Antineoplastik protokoller 101
antiretroviral ajanlar 94
aşılar 144
bağışıklık 144
Bakteriyel pnömoni 125
Bakteriyofajlar 78
bilgi. 110
BK virusu 148
böbrek hastalıkları 153
cezaevleri 132
Cryptococcus neoformans 153
Çoğul ilaç direnci 169
çoğul ilaç direnci. 78
ekinokokoz. 165
El hijyeni 106
endokardit. 161
Epidemiyolojik yöntemler 135
etyoloji 125
faj terapisi 78
hayvancılık 165
hematopoetik kök hücre transplantasyonu 148
hemorajik sistit 148
hepatit B virusu 101
Herpes zoster ophthalmicus 157
HIV 94110132153
ilaçla ilişkili yan etkiler ve istenmeyen reaksiyonlar. 94
immünolojik yanıt 94
immünosüpresyon. 101
Kan kültürü 120
karbapenemler 169
kesici ve delici alet yaralanmaları 88
Kistik fibroz 139
Kızamık 144
Klebsiella pneumoniae 169
kolistin. 169
kuduz. 135
menenjit 153
mesleki yaralanmalar 88
metisilin direnci 115
nazal taşıyıcılık 115
Neisseria animaloris 161
polimeraz zincir reaksiyonu 125
prevalans. 115
pyodermi 115
risk faktörleri. 88
sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar 106
Sağlık personeli 88
sağlık personeli 110144
sağlık personeli. 106
sepsis. 120
seroepidemiyolojik çalışmalar. 132
seroprevalans. 144
Staphylococcus aureus 115
tigesiklin. 139
toplumda gelişen pnömoni 125
vankomisin 139
varisella zoster virusu infeksiyonu 157
viral ensefalit. 157
viral pnömoni. 125
virolojik yanıt 94
yoğun bakım üniteleri 110
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019