ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Anahtar Kelime İndex
agranülositoz. 235
ameliyathaneler. 227
aşılar 205
bakteriyemi 218
Bakteriyemi 244
Bakteriyoloji 176
blaOXA-48 185
botulizm. 238
Brucella canis 214
Bruselloz 214247
Cep telefonu 227
Clostridium botulinum 238
Doppler ultrasonografisi. 195
Eğitim 181
ELISA 210
Ensefalit 232
Enterobacter cloacae 244
Ergen 190
gebelik 210
genç erişkin 190
hepasivirus 190
HIV 210
ilaca bağlı yan etkiler ve advers reaksiyonlar 241
in situ hibridizasyon 176
infeksiyon hastalıkları. 218
İnfluenza aşıları 205
intravenöz madde kullanımı. 190
İş sağlığı 200
izotermal amplifikasyon rekombinaz polimeraz amplifikasyon tekniği 185
Kan kültürü 218
karbapenem inaktivasyon testi 223
Karbapeneme dirençli Enterobacteriaceae 223
kesici ve delici alet yaralanmaları 200
Kırım-Kongo kanamalı ateşi virusu 195
koinfeksiyon 214
MALDI-TOF 176
menenjit 244
mesleki temas 200
Metimazol 235
mikrobiyal kontaminasyon 227
modifiye Hodge testi. 223
nüks. 247
pnömokok aşıları 205
polimeraz zincir reaksiyonu 176
posterior reversibl ensefalopati sendromu. 232
Raman spektrumu analizi. 176
sağlık personeli 181227
sağlık personeli. 200
sağlık sondajları. 205
serolojik testler. 214
Tenofovir 241
tenosinovit 247
üriner sistem infeksiyonları. 244
Western blotting 210
yanal akım yöntemi. 185
yaralar ve yaralanmalar. 181
yenidoğan 210
yetişkin 205
yoğun bakım üniteleri 227
yüksük tırnak. 241
zidovudin. 210
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019