ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Derleme
Zika Virusu Hastalığı: Türkiye’deki Durum ve Dünya Çapındaki Salgının Gözden Geçirilmesi
1 Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Denizli, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 2-8
DOI: 10.5152/kd.2017.01
Anahtar Kelimeler: Zika virusu, Aedes, mikrosefali.
Özet

Flaviviridae ailesinde yer alan bir RNA virusunun neden olduğu Zika virusu hastalığı, en sık Aedes cinsi sivrisinekler aracılığıyla bulaşır. Zika virusuyla infekte kişilerin yaklaşık %80'i asemptomatiktir. Semptomatik infeksiyon, genellikle hafiftir ve akut başlangıçlı ateş, makülopapüler döküntü, artralji veya nonpürülan konjonktivitle nitelenir. Zika virusu hastalığı, fetal anomalilere; yetişkinlerde ise nadir de olsa nörolojik komplikasyonlara neden olur. Türkiye'den bildirilmiş olgu bulunmamaktadır. Bununla birlikte, virusun yayılımından sorumlu Aedes cinsi sivrisinekler Türkiye'de de bulunmaktadır. Zika virusu hastalığını önlemek için en etkili halk sağlığı önlemleri, insektisitlerle sivrisinek popülasyonlarının kontrolü ve insanların sivrisineklere maruz kalmasının önlenmesidir. Klimik Dergisi 2017; 30(1): 2-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018