ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Arcanobacterium haemolyticum’a Bağlı Nadir Bir Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Olgusu
1 Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye  
2 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Kütahya, Türkiye  
3 Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye  
4 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kütahya, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 41-44
DOI: 10.5152/kd.2017.09
Anahtar Kelimeler: Arcanobacterium haemolyticum, diabetes mellitus, yumuşak doku infeksiyonları
Özet

İnsanlarda farenjitin iyi tanımlanmış bir nedeni olan Arcanobacterium haemolyticum genellikle kronik seyirli ülseratif deri infeksiyonlarına da neden olabilmektedir. Bu yazıda, ülkemizde farenjiti olan olguların %0.3-2’sinden izole edilmiş olmakla birlikte, yumuşak doku infeksiyonu etkeni olarak daha önce hiç bildirilmemiş olan A. haemolyticum’a bağlı olarak gelişen ilk diyabetik ayak infeksiyonu olgusu sunulmuştur. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarındaki farkındalığın artması, bu bakterinin yumuşak doku infeksiyonlarındaki önemini daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Klimik Dergisi 2017; 30(1): 41-4.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018