ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Atipik Akut Q Ateşi: Bir Olgu Sunumu
1 Yozgat Şehir Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Yozgat, Türkiye  
2 Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Denizli, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 38-40
DOI: 10.5152/kd.2017.08
Anahtar Kelimeler: Q ateşi, baş ağrısı, splenomegali
Özet

Q ateşi, etkeni Coxiella burnetii olan bir zoonozdur. C. burnetii akut veya kronik hastalığa sebep olabilir. Semptomatik akut Q ateşi olgularının çoğunda kendini sınırlayan ateşli hastalık, hepatit veya pnömoni görülür. Bu olgu sunumunda ateş, baş ağrısı ve karın ağrısıyla başvuran 37 yaşında bir kadın hasta bildirilmiştir. Hastanın karaciğer enzimlerinin ve akciğer grafisinin normal olduğu görülmüş, karın ultrasonografisinde splenomegali saptanmıştır. Sonuçları hasta taburcu edildikten sonra öğrenilen testlerden C. burnetii faz II IgM negatif, faz II IgG ise 1/256 titrede pozitif bulunarak “olası” Q ateşi tanısı konmuştur. İki hafta sonra tekrarlanan C.burnetii faz II IgM 1/24, faz II IgG 1/256 titrede pozitif saptanmıştır. Q ateşi sıklıkla hepatit veya pnömoni kliniğiyle tanı almasına rağmen bizim hastamızda akciğer veya karaciğer tutulumu görülmemiştir. Bu olgu da göstermektedir ki hepatit veya pnömoniklinik tablosu olmasa bile baş ağrısı ve splenomegali varlığında Q ateşi akla getirilmelidir. Klimik Dergisi 2017; 30(1): 38-40.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018