ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Telaprevir Tedavisiyle Deri Döküntüsü Gelişen Kronik Hepatit C’li Hastanın Boseprevirle Başarılı Tedavisi
1 Sani Konukoğlu Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye  
2 Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
3 Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 36-37
DOI: 10.5152/kd.2017.07
Anahtar Kelimeler: Kronik hepatit C, telaprevir, döküntü, boseprevir
Özet

Kronik hepatit C tedavisinde telaprevir ve boseprevir gibi proteaz inhibitörleri, pegile interferon ve ribavirin tedavisine göre kalıcı viral yanıt oranını artırmasına rağmen, tedaviye bağlı yan etkileri de artırmaktadır. Deri döküntüsü, telaprevire bağlı en önemli yan etkilerden birisidir. Bu yazıda telaprevir tedavisine bağlı olarak düzelmeyen eritematöz deri döküntüsü gelişen ve boseprevirle başarıyla tedavi edilen bir kronik hepatit C olgusu sunulmuştur. Klimik Dergisi 2017; 30(1): 36-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018