ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Derleme
Biyofilm ve Diyabetik Ayak İnfeksiyonları
1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 101-107
DOI: 10.5152/kd.2017.27
Anahtar Kelimeler: Biyofilmler, diyabetik ayak, mikrobiyal ilaç direnci
Özet

Biyofilm doğada varlığı yüzyıllardır bilinen ve tıptaki önemi de gün geçtikçe daha iyi anlaşılan bir yapıdır. Yabancı cisim infeksiyonlarında sıklıkla karşımıza çıkan biyofilm, kronik yara infeksiyonlarında da önemli bir yere sahiptir. Diyabetik ayak yaraları içerdikleri hasarlı dokular ve bozulmuş konak immün yanıtıyla biyofilm oluşumu için elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Diyabetin en önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden biri olan diyabetik ayak infeksiyonları, içerdikleri biyofilm nedeniyle eradikasyonu oldukça güç, zahmetli ve uzun süreli infeksiyonlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Derlememizde biyofilmin yapısı ve diyabetik ayak yaralarında biyofilmin yeri, tespiti ve tedavisinin önemi tartışılmıştır.

Klimik Dergisi 2017; 30(3): 101-7.

 

 

Cite this article as: Vatan A, Saltoğlu N. [Biofilm and diabetic foot infections]. Klimik Derg. 2017; 30(3): 101-7. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018