ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Telaprevirli Üçlü Tedavi Alan 53 Kronik Hepatit C Olgusunun Değerlendirilmesi
1 Çankırı Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Çankırı, Türkiye  
2 Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye  
3 Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye  
4 Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye  
5 Medical Park Gaziantep Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye  
6 25 Aralık Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 126-130
DOI: 10.5152/kd.2017.31
Anahtar Kelimeler: Hepatit C virusu, telaprevir, Gaziantep
Özet

Amaç: Çalışmamızda hepatit C virusu (HCV) genotip 1b infeksiyonu olan hastaların telaprevir, pegile interferon ve ribavirin tedavisiyle elde edilen sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

 

Yöntemler: Gaziantep'te toplam beş merkezde izlenen tedavi deneyimli 53 kronik hepatit C (KHC) hastasında, telaprevir bazlı üçlü tedavinin sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Demografik veriler, tedaviye bağlı yan etkiler, tedavi indikasyonları, kalıcı virolojik yanıt (KVY) oranları ve sonuçları kaydedildi.

 

Bulgular: Çalışmaya alınan HCV genotip 1b infeksiyonu olan 53 hastadan 43 (%81.1)’ü tedavi süresini tamamlayabildi. Tedavi edilenlerin 44 (%83)’ü nüks, 9 (%17)’u yanıtsız hasta gruplarındandı. Telaprevir bazlı üçlü tedaviyle 31 (%58.5) hastada KVY gelişti. Kaşıntı, deri döküntüsü, anemi ve anorektal yakınmalar gözlenen başlıca yan etkilerdi. 19 hastada eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapılırken, 13 hastada ribavirin dozu azaltıldı. Şiddetli yan etkilerden dolayı 10 (% 18.9) hasta tedaviyi tamamlayamadı.

 

Sonuçlar: Şiddetli ve sık görülen yan etkilerine karşın, telaprevir bazlı tedavi, yeni direkt etkili antiviral ajanların öncesindeki dönemde, hem nüks hem de yanıtsız hasta grupları için KHC hastalarının yarıdan fazlasında KVY sağlamıştır. 

Klimik Dergisi 2017; 30(3): 126-30.

 

Cite this article as: Şahin A, Bayram H, Namıduru M, et al. [Evaluation of 53 cases with chronic hepatitis C receiving telaprevir-based triple therapy]. Klimik Derg. 2017; 30(3): 126-30. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018