ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Moksifloksasin Tedavisi Sırasında Gelişen Ciddi Hiponatremi: Bir Olgu Sunumu
1 Beypazarı Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Beypazarı Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Ankara, Türkiye  
3 Beypazarı Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 153-154
DOI: 10.5152/kd.2017.37
Anahtar Kelimeler: Moksifloksasin, hiponatremi
Özet

Bu yazıda moksifloksasinle ilişkili olabileceği düşünülen ciddi hiponatremili bir olgu sunulmaktadır. Doksan yaşında kadın hasta pnömoni tanısıyla servise yatırıldı. İlk gün ölçülen sodyum 141 mmol/lt idi. Pnömoni nedeniyle başlanan moksifloksasin tedavisinin ikinci gününde başlayıp iki haftalık tedavi boyunca hipertonik sıvı verilmesine rağmen düzelmeyen inatçı hiponatremi (123 ve 127 mmol/lt arasında değerler) tespit edilmiştir. Tedavinin 13. gününde hiponatreminin moksifloksasin kaynaklı olabileceği düşünülüp tedavi kesilmiş ve ertesi gün alınan kan örneğinde sodyum 127 mmol/lt olarak tespit edilmiştir. Giderek artan düzeyler izlenmiş ve tedavinin kesilmesinden bir hafta sonra normal sonuçlar elde edilmiştir. Özellikle ek risk faktörlerine sahip hastalarda, moksifloksasin kullanımı sırasında hiponatremi gelişebileceği akılda tutulmalıdır.

Klimik Dergisi 2017; 30(3): 153-4.

 

Cite this article as: Ademoğlu D, Şeker R, Sert AŞ. [Severe hyponatremia during moxifloxacin treatment: a case report]. Klimik Derg. 2017; 30(3): 153-4. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018