ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Kerstersia gyiorum: Nadir Bir Kronik Süpüratif Otitis Media Etkeni
1 Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Özel Doğa Hospital, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye  
3 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye  
4 Altınbaş Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
5 Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Konya, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 158-160
DOI: 10.5152/kd.2017.39
Anahtar Kelimeler: Kerstersia gyiorum, kronik otitis media
Özet

Beş yıldır aralıklı olarak süren sol kulak ağrısı ve akıntısı olan 30 yaşında kadın hastaya kronik süpüratif otitis media tanısı konuldu.  Hastanın kulak sürüntüsünden yaygın kenarlı gri koloniler oluşturarak üreyen, laktoz-negatif, oksidaz-negatif, küçük Gram-negatif çomaklar, “matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry” ve 16S rRNA analiziyle Kerstersia gyiorum olarak tanımlandı. Antibiyotiklerin minimum antibiyotik konsantrasyonları, sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle (siprofloksasin >2 µg/ml, ertapenem <0.25 µg/ml, imipenem 0.5 µg/ml, seftazidim 2 µg/ml, amikasin ≤4 µg/ml, seftriakson ≤0.5 µg/ml, gentamisin 2 µg/ml ve tigesiklin 1 µg/ml) belirlendi. Hastanın klinik bulgularının ampirik olarak verilen oral amoksisilin-klavulanik asid ve topik siprofloksasin tedavisiyle düzeldiği öğrenildi. 

Klimik Dergisi 2017; 30(3): 158-60.

 

Cite this article as: Borsa BA, Kaplan HH, Bayrı-Barış A, Güngördü-Dalar Z, Özalp VC. [Kerstersia gyiorum: an unusual pathogen causing chronic suppurative otitis media]. Klimik Derg. 2017; 30(3): 158-60. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018