ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Fusobacterium nucleatum'un Neden Olduğu Koryoamniyonit: Bir Olgu Sunumu
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 74-76
DOI: 10.5152/kd.2018.19
Anahtar Kelimeler: Fusobacterium nucleatum, koryoamniyonit.
Özet

Fusobacterium türleri, normal insan florasında bulunan fırsatçı patojenlerdir. En yaygın tür F. nucleatum'dur. Özellikle ağız hijyeni kötü olan insanlarda subgingival plakta yerleşir. İmmünosüprese hastalarda derin ve ilerleyici doku hasarına ve periodontitlere neden olabilir. Üreme çağındaki kadınlarda periodontit gelişmesi,  preterm doğum, erken membran rüptürü ve fetal ölüm dahil olumsuz gebelik sonuçlarıyla ilişkilidir. Sepsis belirti ve bulgularıyla hastanemize başvuran, 24 yaşında primigravid, gebeliğin 26. haftasındaki preterm bir kadında, doğum esnasında kötü koku fark edildi. Akut koryoamniyonit tanısı konulan olguda plasentanın anaerop kültüründe etken olarak F. nucleatum izole edildi. 

 

 

 

Cite this article as: İrvem A, Bedir M, Yoğurtçuoğlu-Eren EE, Bağcı-Türkmen S, Kıran G.. [Fusobacterium nucleatum'un neden olduğu koryoamniyonit: Bir olgu sunumu]. Klimik Derg. 2018; 31(1): 74-6. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018