ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Türkiye'de Bir Ceza İnfaz Kurumunda HIV Seropozitifliği: Kesitsel Bir Araştırma
1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye  
2 Giresun Üniversitesi, Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Giresun, Türkiye  
3 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
4 Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 132-134
DOI: 10.5152/kd.2018.31
Anahtar Kelimeler: HIV, cezaevleri, seroepidemiyolojik çalışmalar.
Özet

Amaç: Bu çalışmada “human immunodeficiency virus” (HIV)’ın Türkiye’den bir ceza infaz kurumu kampüsündeki seroprevalansının saptanması ve risk faktörlerinin sorgulanması amaçlanmıştır.


Yöntemler
: Katılımcılar, İstanbul’da bir ceza infaz kurumu kampüsünde yargılaması devam eden tutukluların kaldığı bloklardan, rasgele seçme yöntemiyle tespit edildi. Bu kesitsel çalışmanın katılımcılarının tümü ≥18 yaş erkeklerdi. Katılımcılara uygulanan ankette yaş, medeni durum, yaşadığı yer, eğitim durumu, gelir düzeyi, sigara kullanımı, alkol kullanımı, uyuşturucu kullanımı, dövmesi olup olmadığı, ortak kullandığı kişisel hijyen aletleri, kan nakli, cinsel yönelimi ve kondom kullanımı sorgulandı. Katılımcılardan alınan kan numuneleri anti-HIV yönünden tetkik edildi.


Bulgular
: Çalışmamıza katılan 495 tutuklunun içinde HIV ile infekte 3 vaka mevcuttu. HIV infeksiyonunun prevalansı %0.61 olarak tespit edildi. Üç vakanın üçü de evli ve İstanbul'da yaşıyordu. İkisi ilkokul mezunu, biri lise mezunuydu. İki vaka 400 doların altında yıllık gelire sahipti. Üç vaka da damardan uyuşturucu kullanmamıştı. Üçü de evlilik dışında ve kondom kullanmaksızın cinsel ilişkide bulunmuştu.


Sonuçlar
: Tutuklular arasındaki HIV infeksiyonu prevalansının, toplumunkinden yaklaşık 60 kat yüksek olması dikkat çekicidir.  Ceza infaz kurumlarına girişlerde mahkumlara HIV infeksiyonu ve onun bulaşma yolları üzerine eğitim verilmesi ve taramaların rutin hale getirilmesi, HIV infeksiyonunun kontrol altına alınması için atılması gereken öncelikli adımlar arasındadır.


Cite this article as
: Şahin AR, Şahin AM, Gündüz A, Aktemur A, Kes-Uzun N. [HIV seropositivity in a penal institution in Turkey: A cross-sectional study]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 132-4. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019