ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Tigesiklin ve Vankomisinin Normal ve Kistik Fibrozlu Akciğerin Bronş Epiteline Girişleri Arasındaki Farkın Belirlenmesi
1 Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara, Türkiye  
2 Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
3 Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye  
4 Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 139-143
DOI: 10.5152/kd.2018.33
Anahtar Kelimeler: Kistik fibroz, vankomisin, tigesiklin.
Özet

Amaç: Bu çalışmada normal ve kistik fibrozlu bronş epitelinde tigesiklin ve vankomisinin ulaşabileceği etkin hücre içi konsantrasyonların, doz ve zaman parametrelerine bağlı olarak araştırılması amaçlanmıştır.


Yöntemler
: Tigesiklin ve vankomisin arasındaki doz ve zamana bağlı hücre içi konsantrasyonları yönünden farklılıklar, hücre kültürü ve yüksek performanslı sıvı kromatografisiyle belirlenmiştir.


Bulgular
: Tigesiklinin kistik fibrozlu bronş epiteline girişiyle normal hücreye girişi arasındaki farkın, anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur. Hücre içine giren miktar, uygulanan dozlarla karşılaştırıldığında, hücre içine optimal girişin olduğu doz 30 μg/ml, zaman ise 8 saat olarak tespit edilmiştir. Vankomisinin hücre içine minimal miktarda girebilmesi için, kılavuzlarda belirtilen minimum inhibitör konsantrasyonun çok üstündeki dozlarda vermek gerektiği tespit edilmiştir.


Sonuçlar
: Tigesiklinin kistik fibrozlu bronş epiteline girişi normal bronş epiteline oranla daha yüksek bulunmuştur. Vankomisinin kistik fibrozlu ve normal bronş epiteline girişinin ise yok denecek kadar az olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, tigesiklinin kistik fibrozlu hastaların akciğer infeksiyonlarında yüksek bir terapötik potansiyeli olduğu düşünülmüştür.


Cite this article as
: Günay N, Akar F, Gökbulut C, Sakarya S. [Determination of the differences in penetration of tigecycline and vancomycin into bronchial epithelium of normal and cystic fibrosis lung]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 139-43. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019