ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
HIV-Pozitif Hastada Renal Tutulumla Giden Cryptococcus neoformans Menenjiti: Bir Olgu Sunumu
1 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Antalya, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 153-156
DOI: 10.5152/kd.2018.36
Anahtar Kelimeler: Cryptococcus neoformans, menenjit, HIV, böbrek hastalıkları, akut renal hasar.
Özet

Bu yazıda, akut başlangıçlı ve çoklu organ tutulumlu bir Cryptococcus neoformans menenjiti olgusu sunuldu. 44 yaşında erkek hasta, HIV infeksiyonu tanısıyla antiretroviral tedavi (ART) başlandıktan bir ay sonra bulantı, kusma, baş ağrısı ve genel durumunda bozulma şikayetleriyle yatırıldı. Klinik bulgular ve inceleme sonuçlarıyla pnömoni, retinit ve menenjit saptanan hastaya ampirik antibiyotik tedavisi başlandı. Beyin-omurilik sıvısı (BOS)’nın çini mürekkebi preparatında tomurcuklanmış kapsüllü maya hücreleri görüldü. BOS’ta kriptokok antijeni pozitifti ve BOS kültüründe C. neoformans üredi. Hastanın tedavisine lipozomal amfoterisin B ve flukonazol eklendi. Renal biyopsiyle alınan böbrek dokusunun histopatolojik incelemesinde yaygın parenkimal kriptokokok tutulumu saptandı. Antifungal tedavi 40. günden sonra oral flukonazolle sürdürüldü. 12 ay sonra CD4+ T hücresi sayısı 100/mm3’ün üstüne çıkınca flukonazol kesildi. ART altında ve antifungal tedavi almaksızın izlenen hastanın yüksek kreatinin düzeyleri devam etti.  Bir yıllık izlemin ardından son kreatinin değeri  2.4 mg/dl idi. Özellikle yeni tanı almış HIV-pozitif olgularda CD4+ T hücresi sayısı <100/mm3 ve serum kriptokok antijeni pozitif ise, rehberlerin de belirttiği gibi BOS’ta kriptokok antijeni araştırılmalıdır. Ayrıca renal fonksiyon bozukluğu olan HIV-pozitif hastalarda ayırıcı tanıda kriptokok infeksiyonu da düşünülmeli ve en kısa zamanda böbrek biyopsileri yapılmalıdır. HIV ile infekte olgularda kriptokok infeksiyonlarının çoklu organ tutulumuyla seyredebileceği akılda tutulmalıdır. Tanının erken konulması mortalite ve morbiditenin azaltılmasında önemlidir.


Cite this article as
: Sarıgül F, Üser Ü, Öztoprak N. [Cryptococcus neoformans meningitis with renal involvement in an HIV-positive patient: A case report]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 153-6. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019