ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Pan-Rezistan Klebsiella pneumoniae İnfeksiyonunda Kombinasyon Antibiyotik Tedavisi: İki Olgu Bildirisi
1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
3 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye  
4 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 169-172
DOI: 10.5152/kd.2018.40
Anahtar Kelimeler: Çoğul ilaç direnci, karbapenemler, Klebsiella pneumoniae, kolistin.
Özet

Dirençli Gram-negatif bakterilere bağlı infeksiyonlar giderek artan sıklıkta görülmektedir. Bu infeksiyonların tedavisinde kolistin kullanılmaktayken, kolistine dirençli bakteriler ve pan-rezistan bakteriler ortaya çıkmıştır. Bu durumun yakın gelecekte önemli bir sağlık sorunu haline geleceği düşünülmektedir. Pan-rezistan bakterilerle gelişen infeksiyonlarda çeşitli kombinasyon tedavileri kullanılmaktadır. Kolistinle veya kolistin olmadan ikili karbapenem tedavisi de bu amaçla kullanılır. Bu yazıda birincisi nekrotik deri lezyonu zemininde gelişen, ikincisi komplike üriner sistem infeksiyonu tedavisi sırasında santral venöz kateterle ilişkili bakteriyemi olarak ortaya çıkan ve biri kolistinle birlikte olmak üzere ikili karbapenemle tedavi edilen iki ayrı pan-rezistan Klebsiella pneumoniae infeksiyonu olgusu sunulmuştur.


Cite this article as
: Emre S, Moroğlu Ç, Yıldırmak T, et al. [Combination antibiotic therapy in pan-resistant Klebsiella pneumoniae infection: A report of two cases]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 169-72. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019