ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Delici ve Kesici Alet Yaralanmaları: Tek Merkez Deneyimi
1 İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Liv Hospital-Ulus, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, İstanbul, Türkiye  
3 İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi ; : -
DOI: 10.5152/kd.2018.45
Anahtar Kelimeler: Eğitim, sağlık çalışanı, yaralanma.
Özet

 

Amaç: Bu çalışmada, özel bir hastanede çalışan sağlık çalışanlarında meydana gelen delici ve kesici alet yaralanmaları (DKAY)’nın değerlendirilmesi ve eğitimin yaralanma oranına etkisinin incelenmesi amaçlandı.

 

Yöntemler: Ocak 2013-Aralık 2016 tarihleri arasında 103 sağlık çalışanında meydana gelen 112 yaralanma DKAY formları üzerinden retrospektif olarak değerlendirildi. Hizmet kalite standardları gereği, yeni başlayan personele işe girişte ve yılda bir defa DKAY eğitimi verildi. Eğitimlere rağmen yaralanma oranlarında saptanan artışlar durumunda, İnfeksiyon Kontrol Komitesi kararıyla PUKÖ (planla, uygula, kontrol et, önlem al) çalışması da uygulandı. PUKÖ kapsamında, sağlık çalışanlarına tespit edilen aksamalara (injeksiyon ve pansuman odasında kullanılan delici-kesici aletlerin işlem biter bitmez hasta odasında delici-kesici alet kutusuna atılması, ameliyathanede delici ve kesici alet alışverişinde hekim-hemşire arasında sözel uyarı verilmesi vb.) yönelik olarak eğitim verildi ve takip edildi.

 

Bulgular: Dört yıllık takip süresinde 1162 sağlık çalışanına DKAY eğitimi verildi ve hepatit B virusuna (HBV) bağışık olmayan üç sağlık çalışanına koruyucu immün globulin ve aşı ve iki sağlık çalışanına ″human immunodeficiency virus″ (HIV) profilaksisi yapıldı. Yaralanma sonrası takiplerinde hiçbirinde kan yoluyla bulaşan hastalığa rastlanmadı. Yıllara göre DKAY oranları 2013-2016 yılları arasında %4.3,%9.6,%4.4, %8.6 idi. Yaralananların meslek gruplarına göre dağılımı sırasıyla %47.3 hemşire, %20.5 yardımcı sağlık personeli, %17 temizlik personeli, %8.9 laboratuvar teknisyeni, %6.3 doktor idi. Yaralanmaya neden olan DKAY dağılımında %73 iğne ucu olduğu saptandı. Birimlere göre dağılımında %43 sıklıkla ameliyathane çalışanlarının birinci sırayı almış olduğu görüldü. 2014 yılında mesleki yaralanma oranının ilk altı ayda yüksek saptanması nedeniyle yılın ikinci yarısında PUKÖ çalışması başlatıldı ve verilen eğitimlerle 2015 yılında DKAY oranı %4.4 düşürüldü. 2016 yılı içinde tekrar artış saptanınca yılın ikinci yarısında tekrar PUKÖ çalışması başlatıldı ve 2017 yılı içinde DKAY oranlarında düşme beklenmektedir.

 

Sonuçlar: Bu çalışma, sağlık çalışanlarında tespit edilen neden ve eksikliklere yönelik verilen sürekli eğitimin DKAY oranlarını düşürdüğünü ortaya koymuştur.

 

Cite this article as: Karakoç Ç, Kocak Y, Şimşek B. [Needlestick and sharp injuries: single center experience]. Klimik Derg. 2018; DOI: 10.5152/kd.2018.45.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 28.12.2018