ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Tenofovir Disoproksil Fumarata Bağlı Olası Nadir Bir Yan Etki: Yüksük Tırnak
1 Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi ; : -
DOI: 10.5152/kd.2018.58
Anahtar Kelimeler: Tenofovir, yan etkiler, yüksük tırnak.
Özet

 

Hepatit B infeksiyonu dünya genelinde morbidite ve mortaliye neden olan önemli bir halk sağlığı problemidir. Tenofovir disoproksil fumarat (TDF), 2001 yılında insan immün yetmezlik virusu (HIV), 2008 yılında kronik hepatit B infeksiyonunda kullanılmak üzere bir nükleotid analoğu olarak onaylanmış tenofovirin ön ilacıdır. Son yıllarda kronik hepatit B tedavisinde yaygın kullanılan genetik bariyeri yüksek, güvenilir, potent bir antiviral ilaçtır. Bulantı, kusma, hipofosfatemi, kreatinin artışı, laktik asidoz, dermatit gibi yan etkiler görülebilmektedir. Literatürde TDF kullanımına bağlı yüksük tırnak yan etkisine rastlanmamıştır. TDF tedavisi, yan etki nedeniyle nadiren değiştirilmektedir. Bu makalede TDF kullanımına bağlı bulantı ve yüksük tırnak nedeniyle altıncı ayda tedavisi değiştirilen bir kronik hepatit B olgusu sunulmuştur.

 

Cite this article as: Sarı N. [A possible rare side effect due to tenofovir disoproxil fumarate: nail pitting]. Klimik Derg. 2018; DOI: 10.5152/kd.2018.58. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 28.12.2018