ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi
1 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzincan, Türkiye  
2 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye  
3 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye  
4 KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 200-204
DOI: 10.5152/kd.2018.49
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı, kesici ve delici alet yaralanmaları, mesleki temas, sağlık personeli.
Özet

 

Amaç: Bu çalışmada bir eğitim ve araştırma hastanesindeki kesici ve delici alet yaralanmaları retrospektif olarak incelenmiş ve mevcut durumun tespit edilip konu hakkında sonuç ve önerilere ulaşılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Veriler, ilgili tarihlerde kesici ve delici alet yaralanmasına maruz kalmış ve infeksiyon kontrol komitesi birimine başvurmuş olan 124 sağlık çalışanının 18 adet soru içeren bildirim formlarından elde edilmiştir. Tüm verilerin istatistiksel analizi yapılmış ve p değeri <0.05 olanlar anlamlı kabul edilmiştir.

 

Bulgular: Yaralanmaya maruz kalan çalışanların %63.7’sinin <30 yaş olduğu, yaş ortalamasının 27.9 olduğu bulunmuştur. İlgili yaş gruplarıyla yaralanma sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 16-30 yaş grubunda yaralanmalar daha çok klinik servis, acil servis ve kan alma birimlerinde gerçekleşirken; >30 yaş grubunda yaralanmalar daha çok klinik servis ve ameliyathanelerde gerçekleşmiştir. Çalışmamızda yaralanmaların daha çok el bölgesinde olduğu ve yaralanmaya en sık neden olan aletin %91.1 oranında iğne ucu olduğu bulunmuştur.

 

Sonuçlar: Kesici ve delici alet yaralanmalarını önlemenin ilk yolu konu hakkındaki bildirimlerin iyi takibi ve etkin çalışan güvenliği politikalarının geliştirilmesidir. Ayrıca üniversal önlemlerin alınması, eğitimlerin düzenli aralıklarla verilmesi, personel iş yükünün azaltılması, güvenli ve kullanışlı malzeme temini, yaralanmaları önleyecek öneriler olabilir. Klimik Dergisi 2018; 31(3): 200-4.

 

Cite this article as: Dizili-Yelgin C, Çıkman A, Karakeçili F, Gülhan B, Aydın M. [Evaluation of sharps injuries in a training and research hospital]. Klimik Derg. 2018; 31(3): 200-4. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019