ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne Başvuran Risk Gruplarında ve ≥65 Yaşındaki Erişkinlerde İnfluenza ve Pnömokok Aşılanma Durumu
1 Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye  
2 Turkish Hospital, Kardiyoloji Kliniği, Doha, Katar  
3 Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye  
4 Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye  
5 Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye  
6 Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye  
7 Kudret International Hospital, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 205-209
DOI: 10.5152/kd.2018.50
Anahtar Kelimeler: İnfluenza aşıları, pnömokok aşıları, yetişkin, aşılar, sağlık sondajları.
Özet

 

Amaç: Çalışmamızın amacı Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvuran risk altındaki erişkinlerde pnömokok ve influenza aşılanma oranlarını hasta beyanına dayalı olarak incelemektir.

 

Yöntemler: Girişimsel olmayan kesitsel, tanımlayıcı nitelikte olan araştırmamız tek merkezde yapıldı. Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bulunan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İç Hastalıkları, Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları Polikliniklerine Mayıs 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında başvuran hastalarla yüz yüze görüşülerek anket uygulaması yapıldı. Pnömokok ve influenza aşısıyla ilgili soruları içeren anket, diabetes mellitus, konjestif kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği hastaları ve ≥65 yaşındaki hastalarla yüz yüze görüşülerek uygulandı.

 

Bulgular: Ankete 2918 hasta katıldı. Yaş ortalaması 62.1±13 (19-93) olup 1255 (%61.9)’i kadındı. İnfluenza ve pnömokok aşılanma oranları sırasıyla %12.3 ve %3 idi. Hiçbir hastada aşı kayıt kartı yoktu. Sadece %2.8’i her iki aşıyı da yaptırmıştı. İnfluenza aşısı olmayan erişkinlerin %92.9’u, pnömokokok aşısı olmayanların %98.9’u bu aşıların kendilerine doktorları tarafından önerilmediğini beyan etti.

 

Sonuç: Yozgat’ta erişkinlerde influenza ve pnömokok aşılanma oranları önerilenlerin çok gerisinde bulunmuştur. Sağlık kuruluşlarının ve doktorların hastalarına aşılanma önerileri erişkin aşılanma oranlarını artırabilir. Klimik Dergisi 2018; 31(3): 205-9.

 

Cite this article as: Erbay A, Kader Ç, Ede H, et al. [Influenza and pneumococcal vaccination uptake in adults aged ≥65 years and high risk groups admitted to Yozgat Bozok University Research and Application Hospital].  Klimik Derg. 2018; 31(3): 205-9. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019