ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Ensefalitle Karışan Bir Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu Olgusu
1 Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Adıyaman, Türkiye  
2 Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye  
3 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
4 Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Laboratuvarı, Adıyaman, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 232-234
DOI: 10.5152/kd.2018.55
Anahtar Kelimeler: Ensefalit, posterior reversibl ensefalopati sendromu.
Özet

 

Bu yazıda, baş ağrısı ve bilinç bozukluğu gibi belirtileri olan ve ensefalit de dahil olmak üzere çeşitli merkezi sinir sistemi patolojileriyle ayırıcı tanısı gereken bir posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) olgusu sunulmuştur. 36 yaşında kadın, bir hafta önce yaptığı doğumdan birkaç gün sonra başlayan bilinç bulanıklığı, uykuya eğilim ve saçma konuşmayla başvurdu. Ense sertliği ve meningeal iritasyon bulguları yoktu. Vücut sıcaklığı 37.2°C, kan basıncı 150/90 mmHg idi. Lökosit 16 000/mm3 (%89 polimorfonükleer) idi. Beyin-omurilik sıvısı bulguları normaldi. Kontrastsız kraniyal bilgisayarlı tomografide sol oksipital bölgede yaklaşık 5 cm çapında yama tarzında hipodens alanlar dikkati çekti. Yine kontrastsız kraniyal manyetik rezonans (MR) görüntülemesinde solda daha belirgin olmak üzere bilateral oksipital bölgede ve bilateral bazal gangliyonlar ve capsula interna düzeyinde, aksiyal T2 ağırlıklı görüntülerde kitle etkisi olmayan hiperintens ve aksiyal T1 ağırlıklı görüntülerde hipointens alanlar izlendi. Hastanın klinik ve nöroradyolojik bulguları birlikte değerlendirildiğinde hastaya PRES tanısı konuldu. Semptomatik tedaviyle izlenen hastanın hipertansiyonu kontrol altına alındı. Yatışının 4. gününde bilinci açılan hastanın yatışının 9. gününde yinelenen kraniyal MR’ında daha önceki lezyonlarında tama yakın regresyon görüldü. Klimik Dergisi 2018; 31(3): 232-4.

 

Cite this article as: Aksöz S, Kaya Ş, Çomoğlu Ş, Baykan AH. [A case of posterior reversible encephalopathy syndrome confused with encephalitis].  Klimik Derg. 2018; 31(3): 232-4. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019