ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık Aşısına Bağlı Parotit Olguları
1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2010; 23: 60-63
DOI: 10.5152/kd.2010.18
Anahtar Kelimeler: Kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı, istenmeyen etki, parotit.
Özet

Bu yazıda, Edmonston-Zagreb kızamık, Leningrad-Zagreb kabakulak ve Wistar RA 27/3 kızamıkçık suşlarını  içeren kızamık-kabakulak-kızamıkçık (KKK) aşısı (Tresivac®, Serum Institute of India, Hindistan) sonrasında kabakulak gelişen 10 olgu sunulmuştur. 2009 yılı içerisinde, acemi er eğitim birliğinde görevli 1875 genç erişkine KKK aşısı uygulandı. Aşı yapılan personelden dokuzunda, aşının uygulanmasından yaklaşık üç hafta sonra aşıya bağlı istenmeyen bir etki olarak parotit gelişti. Bir kişide ise aşı yapılmadığı halde aşılı personelle temastan yaklaşık üç hafta sonra parotit görüldü. Kabakulak tanısı, sekiz olguda serumda kabakulak antikorlarının (anti-kabakulak IgM) gösterilmesi ve klinik bulgulara dayandırılarak konulurken, serolojisi negatif iki olguda tanı klinik ve epidemiyolojik verilerle konuldu. KKK aşısı sonrasında istenmeyen bir etki olarak parotit iyi bilinmekteyse de aşı virusunun temasla bulaşması, literatürde birkaç olgu bildirimiyle sınırlıdır. KKK aşısı sonrasında parotit gelişebileceği ve aşı virusunun horizontal bulaşmasının olabileceği göz ardı edilmemelidir.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018