ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Servikal Vertebra Tutulumu Gösteren Paraplejik Bir Pott Hastalığı Olgusu
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 45-47
DOI: 10.5152/kd.2017.10
111 kez okundu, 48 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Mycobacterium tuberculosis, spinal tüberküloz
Özet

Pott hastalığında servikal vertebra tutulumu oldukça nadirdir ancak ağır komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle erken tanı ve tedavisi gerekir. Bu yazıda servikal vertebra tutulumu gösteren, manyetik rezonans görüntülemede Pott apsesiyle uyumlu görüntü saptanan, apse kültüründen Mycobacterium tuberculosis izole edilen, interferon-γ salınım testi pozitif olarak saptanan 23 yaşında paraplejik bir erkek hasta sunulmuştur. Bu olgu da göstermektedir ki şiddetli boyun ağrısı ve ilerleyici nörolojik defisitle başvuran hastalarda vertebra tüberkülozundan şüphelenilmeli ve hastalar bu yönden de araştırılmalıdır. Klimik Dergisi 2017; 30(1): 45-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 20.12.2017