ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Staphylococcus aureus İzolatlarında Metisilin Direncinin Hızlı Tespitinde StaResMet®’in Değerlendirilmesi
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 64-67
DOI: 10.5152/kd.2017.16
Anahtar Kelimeler: Metisilin direnci, Staphylococcus aureus, StaResMet® kiti
Özet

Amaç: Çalışmada, Staphylococcus aureus izolatlarında metisilin direncinin hızlı tespitinde yeni bir kolorimetrik test kiti olan StaResMet® (AYCMED Medikal ve Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. A.Ş., Samsun, Türkiye)’in değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Metisilin direncini belirlemede Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI) önerileri doğrultusunda mikrodilüsyon yöntemi uygulandı. StaResMet® kitinin ve VITEK® 2 Compact (bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) otomatize sisteminin çalışması üretici firma önerileri doğrultusunda yapıldı. Testlerin karşılaştırılmaları için mikrodilüsyon testi referans olarak kabul edildi. Kalite kontrol suşları olarak S. aureus ATCC 29213 (metisiline duyarlı) ve ATCC 43300 (metisiline dirençli) kullanıldı. CLSI kriterlerine göre sefoksitinin minimum inhibitör konsantrasyonu  ≥8 µg/ml olan suşlar metisiline dirençli olarak kabul edildi.

 

Bulgular: 277 izolattan 118 S. aureus izolatı metisiline dirençli, 159 izolat metisiline duyarlı bulunmuştur. 118 S. aureus izolatı VITEK® 2 Compact otomatize sistemi, sıvı mikrodilüsyon yöntemi ve StaResMet® kitiyle yapılan duyarlılık testleriyle metisiline dirençli olarak saptanmıştır. 159 izolat ise her üç yöntemle de metisiline duyarlı bulunmuştur. Buna göre StaResMet® testinin özgüllük, duyarlılık, pozitif ve negatif prediktif değerleri %100 olarak belirlenmiştir.

 

Sonuçlar: StaResMet® kiti metisiline dirençli S. aureus (MRSA)'nın hızlı tespiti için bir kullanım  potansiyeline sahiptir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018