ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Üniversite Hastanesinde Doktorların Grip, Soğuk Algınlığı, Grip Aşısı ve Antimikrobiyal Kullanımı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Algı, Tutum ve Davranışları
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 71-77
DOI: 10.5152/kd.2017.18
Anahtar Kelimeler: Grip, soğuk algınlığı, grip aşıları, antibakteriyel ajanlar, kamuoyu araştırmaları ve anketler
Özet

Amaç: Bir üniversite hastanesinde görev yapan hekimlerin grip ve soğuk algınlığıyla ilgili bilgi düzeyi, algı, tutum ve davranışlarının irdelenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Bu kesitsel çalışma 20 Kasım-20 Aralık 2015 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, İç Hastalıkları, Acil Tıp, Aile Hekimliği ve Göğüs Hastalıkları birimlerinde çalışan hekimlere anket uygulanarak yapıldı. Bu hekimlere grip, soğuk algınlığı ve grip aşısı hakkındaki bilgi düzeyleri, tutum ve davranışlarını ve üç farklı üst solunum yolu infeksiyonu olgusunun yönetimini irdeleyen soruları içeren anket uygulandı.

 

Bulgular: Çalışmaya toplam 194 hekim çalışmaya dahil edildi. Grip ve soğuk algınlığının bulaşma yolları hakkında İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji hekimleri en yüksek (%100) bilgi düzeyine sahipti. Hekimlerin bilgilerini en sık (%73.7) internet yoluyla güncelledikleri görüldü. Hekimler kılavuzlarda önerilen grip aşısı olması gereken hasta gruplarının %58'ine grip aşısı yaptırmalarını önermişti. Hekimlerin kendilerinin grip aşısıyla aşılanma oranı %11.3 idi. Hekimlerin bakteriyel tonsillofarenjit, grip ve soğuk algınlığı için antibiyotik önerme oranı sırasıyla %89.7, %11.9 ve %3.6 olarak bulundu.

 

Sonuçlar: Hekimler arasında grip ve soğuk algınlığının tanısı, tedavisi ve koruyucu önlemler açısından farklılıklar bulunduğu tespit edildi. Aşılanma oranı hekimlerde oldukça düşüktü. Aşılanma oranının artırılması ve akılcı antibiyotik kullanımı için yeni politikalar geliştirilmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018