ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Geç Tanı Konulan Ülseroglandüler Tularemi: Bir Olgu Sunumu
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 83-86
DOI: 10.5152/kd.2017.20
Anahtar Kelimeler: Tularemi, Francisella tularensis
Özet

Altmış altı yaşında kadın hasta, boynunda şişlik ve ateş yakınmalarıyla polikliniğimize başvurdu. Hastaya farklı bir merkezde üst solunum yolu infeksiyonu tanısıyla ampirik antibiyotik tedavisi başlanmıştı. Ampirik sefuroksim aksetil tedavisine rağmen semptomlarında gerileme olmaması üzerine hastanemize başvuran hastanın başvurusundan bir hafta önce boynunda bir kene fark ettiği ve semptomlarının ondan sonra başladığı öğrenildi. Fizik muayenesinde posterior servikal bölgede ülseratif nodüler lezyonu ve bölgesel lenfadenopatisi mevcuttu. Francisella tularensis mikroaglütinasyon testi 1/160 titrede pozitifti. Ülseroglandüler tularemi tanısı konulan hastaya oral doksisiklin 2×100 mg başlandı. Tedavisi 2 haftaya tamamlanan hasta şifayla taburcu edildi. Bu olgunun gösterdiği gibi daha çok orofaringeal tularemi olgularının görüldüğü ülkemizde diğer formlarla da karşılaşılabilmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018